AZ ILLYÉS HITVALLÁSA

 

Pedagógiánk középpontjában az áll, hogy minden diákunknak segítsünk feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni egyéni életcélját.

Olyan fiatalokat szeretnénk "útjukra bocsátani", akik

 Szeretnénk, ha az iskola nemcsak a tantárgyi tudás lehetőleg stresszmentes elsajátításának színhelye lenne, hanem olyan baráti közeg, ahol megélhetik, hogy közösségben létezni sokkal előnyösebb és boldogabb is. A számtalan iskolai program (Illyés Napok, érzékenyítő foglalkozások, diákönkormányzati nap) is ezeket a célokat szolgálja.

 


INFRASTRUKTÚRA  

 

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium Budaörs város egyik legszebb, jól megközelíthető részén található.

Az iskola felszereltsége kiváló, így minden diákunknak biztosítani tudjuk a nyugodt, hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges feltételeket, valamint mindehhez a kényelmes, egészséges és biztonságos környezetet.

Saját 25m-es tanuszodával is rendelkezünk, így a testnevelés mellett úszás is szerepel diákjaink órarendjében.

2019-ben készült el az intézményünk területén található Aramis SE Futsalcsarnok, ami szintén diákjaink rendelkezésére áll.

 


 KÉPZÉSI FORMÁINK

 

Az iskolánkban továbbtanuló diákok hatévfolyamos (7. osztállyal induló), ill. ötévfolyamos (9. osztállyal induló) képzési forma közül választhatnak.

Valamennyi, a középiskolát 9. osztályban kezdő tanulónk az első tanévben speciális idegennyelvi és informatikai (közismert elnevezéssel 0. évfolyamos) képzésben vesz részt, melynek végén nagy többségük leteszi a középfokú nyelvvizsgát és a későbbi tanuláshoz elengedhetetlen informatikai ismeretekre tesz szert.

Speciális emelt szintű képzések (idegen nyelvi, matematika) indításával, valamint széles körű fakultációs és szakköri (művészeti, természettudományos, társadalomtudományi) kínálattal nagyon széles választási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak.

 

Kiterjedt, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerünk van, számos két- és többoldalú programban veszünk részt. Mivel iskolánk EURO Nyelvvizsga Központ, valamint EBCL vizsgaközpont, „házon belül” van módjuk diákjainknak (és bárki másnak) államilag elismert nyelvvizsgát és Egységes Európai Gazdasági Oklevelet szerezni.

Az Illyés Középiskola több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgaközpont.

 

További tájékoztatást az iskoláról, a felvételi lehetőségekről az iskola titkárságán lehet kapni a titkarsag kukac illyes-bors.com email címen vagy telefonon. Telefon: 06 23 420 608/105-ös mellék.AZ ILLYÉS INTÉZMÉNYVEZETŐJE 2021. 08.16-tól

Iskolánk intézményvezetői posztját az elkövetkező 5 évre Bene Tünde kollégánk kapta meg.

Szeretettel gratulálunk! Várjuk a közös munkát!


Bene Tünde 

középiskolai tanár, közgazdász


1999-ben, pályakezdőként lett "illyésessé". A tanulmányi versenyeken mindkét tantárgyából országos szinten is előkelő helyezést értek el tanítványai. Munkaközösségi és egyéb szervezeti - vezetői tevékenysége során mindig arra törekedett, hogy az iskola egészét, a diákokat és a tanárokat egyaránt szolgálja.Intézményvezetőként is ezeket kívánja szem előtt tartani.


Végzettségei:


Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, okleveles földrajz tanár Budapest, 1995-2000

Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, közgazdász és közgazdaságtan szakos tanár Budapest, 2000-2003

Szegedi Tudományegyetem - Közoktatási Vezetőképző Intézet Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés - szakvizsga Szeged, 2016-2019


Középvezetői szerepei:

Közgazdaságtan munkaközösség vezető

Digitális munkaközösség vezető

Általános KözépvezetőTanítványai eredményei:

OSZTV - elméleti gazdaságtan

1. helyezés, 2003

4. helyezés, 2005


Less Nándor Országos Földrajzversenyje

7. helyezés, 2004


Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Verseny

7. helyezés, 2005

8. helyezés, 2020

3. helyezés, 2021


SZÉTV - Elméleti gazdaságtan

12. helyezés, 2012

4. helyezés, 2012

5. helyezés, 2013


Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny

1. helyezés, 2018

5. helyezés, 2018


V4 Közgazdasági Olimpia

3. helyezés, 2020

4. helyezés, 2021


BÚCSÚZUNK

Elment az Illyés megálmodója, megtervezője, felépítőjének, folyamatos fejlesztésének sohasem fáradó motorja, lelkiismerete.

Tóth Béla röviddel ezelőtt itt hagyott bennünket.

1970-ben került Budaörsre, a Rózsa utcai Gimnáziumba és néhány év alatt meghatározó személyisége lett annak a legendás Esze Tamás utca – Rózsa utca – Béke tér hármasnak, amelyből „előbújt” a mai Budaörs teljes iskolarendszere.

1989-ben – megannyi átvitatkozott, éjszakába nyúló beszélgetés után – ezt mondta: úgy döntöttem, hogy ha segítesz, csinálunk egy másik, egy még sokkal jobb iskolát. Ezután 16 évig lehettem vezető-társa, többet tanultam tőle, nemcsak a „szakmáról”, hanem az újítás bátorságáról és a közösségért, a társakét való kiállásról, mint bárki mástól.

Mindig irigykedve csodáltam, hogy 70 fölött sem veszített semmit, fiatalokat megszégyenítő nyitottságából, kíváncsiságából, az új tudás megszerzésének és új értékek megteremtésének vágyából. Mintegy 2 éve kezdtünk el beszélgetni arról, hogy rengeteg terv van a fejében illyéses tanárok és diákok műveinek, tanulmányinak, írásainak kötetekbe szerkesztéséről és kiadásáról. Négy csodálatos kötet megírásával, megszerkesztésével és kiadásával növelte tovább azokat az értékeket, amelyeket az Illyésre hagyott, az Illyésnek adott.

Tóth Béla legfontosabb életműve, ami keveseknek adatik meg: iskolát teremtett!

Gimnáziumunk a saját halottjának tekinti Bélát, szeretettel fogunk emlékezni rá.

Az Illyés közösségének nevében – Árendás Péter