AZ ILLYÉS HITVALLÁSA

Pedagógiánk középpontjában az áll, hogy minden diákunknak segítsünk feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni egyéni életcélját.

Olyan fiatalokat szeretnénk "útjukra bocsátani", akik

  • eligazodnak társadalmi környezetükben, képesek alakítani azt,

  • megtanulják kezelni és megoldani az őket érő konfliktusokat, kihívásokat,

  • önállóan alkotnak véleményt,

  • szolidárisak az elesettekkel és rászorulókkal, elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése iránt.

Szeretnénk, ha az iskola nemcsak a tantárgyi tudás lehetőleg stresszmentes elsajátításának színhelye lenne, hanem olyan baráti közeg, ahol megélhetik, hogy közösségben létezni sokkal előnyösebb és boldogabb is. A számtalan iskolai program (Illyés Napok, érzékenyítő foglalkozások, diákönkormányzati nap) is ezeket a célokat szolgálja.


INFRASTRUKTÚRA

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium Budaörs város egyik legszebb, jól megközelíthető részén található.

Az iskola felszereltsége kiváló, így minden diákunknak biztosítani tudjuk a nyugodt, hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges feltételeket, valamint mindehhez a kényelmes, egészséges és biztonságos környezetet.

Saját 25m-es tanuszodával is rendelkezünk, így a testnevelés mellett úszás is szerepel diákjaink órarendjében.

2019-ben készült el az intézményünk területén található Aramis SE Futsalcsarnok, ami szintén diákjaink rendelkezésére áll.


KÉPZÉSI FORMÁINK

Az iskolánkban továbbtanuló diákok hatévfolyamos (7. osztállyal induló), ill. ötévfolyamos (9. osztállyal induló) képzési forma közül választhatnak.

Valamennyi, a középiskolát 9. osztályban kezdő tanulónk az első tanévben speciális idegennyelvi és informatikai (közismert elnevezéssel 0. évfolyamos) képzésben vesz részt, melynek végén nagy többségük leteszi a középfokú nyelvvizsgát és a későbbi tanuláshoz elengedhetetlen informatikai ismeretekre tesz szert.

Speciális emelt szintű képzések (idegen nyelvi, matematika) indításával, valamint széles körű fakultációs és szakköri (művészeti, természettudományos, társadalomtudományi) kínálattal nagyon széles választási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak.

Kiterjedt, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerünk van, számos két- és többoldalú programban veszünk részt. Mivel iskolánk EURO Nyelvvizsga Központ, valamint EBCL vizsgaközpont, „házon belül” van módjuk diákjainknak (és bárki másnak) államilag elismert nyelvvizsgát és Egységes Európai Gazdasági Oklevelet szerezni.

Az Illyés Középiskola több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgaközpont.

További tájékoztatást az iskoláról, a felvételi lehetőségekről az iskola titkárságán lehet kapni a titkarsag kukac illyes-bors.com email címen vagy telefonon. Telefon: 06 23 420 608/105-ös mellék.