Tisztelt Szülők, Támogatók!


Gimnáziumunk tanulmányi-, kulturális-, sport- és egyéb tevékenységei biztosításának nagyon értékes, pótolhatatlan része, forrása az Önök 1%-os támogatása.

Kérjük, ha még nem rendelkeztek adójuk 1%-áról, támogassák ezzel az Illyéses Diákokért Alapítványt.

Eddigi segítségüket is köszönve!

Tisztelettel

a gimnázium dolgozói nevében - Árendás Péter


Illyéses Diákokért Alapítvány

Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank 11742173-20172578

Adószám: 18620191-1-13


1% felajánlása
Iskolaszövetkezet felhívása a szülők felé
Az Illyéses Diákokért Alapítvány céljai és tevékenysége
Az Alapítvány céljai


Az Alapítvány céljának tekinti különösen: a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium, valamint az iskolán belül működő Illyés Művészeti Szakképző Akadémia oktatási, nevelési, oktatásszervezési, szakmai munkájának elősegítését, fejlesztését, feladatainak megvalósításában való támogatását.


Az Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány a céljaival összefüggésben, azok megvalósítása érdekében különösen az alábbi tevékenységeket végzi.

1. Budaörs város és vonzáskörzetébe tartozó településekre kiterjedő tehetségkutatás és tehetséggondozás, ezen belül különösen:


a) tehetséges fiatalok fölkutatása, fölkarolása,
b) szociális segély megítélése azon tehetséges fiataloknak, akik tehetségének kibontakozását hátrányos helyzetük akadályozza,
c) konkrét tehetségkutató, tehetséggondozó programok, táborok szervezése és lebonyolítása (pl. középiskolai előkészítő tanfolyam, matematikatábor, művészeti alkotótábor stb.),
d) középiskolás fiatalok részére sítábor, gólyatábor, felvételi előkészítő tábor szervezése, bonyolítása,
e) szakképzési tanulmányokat támogató tanulmányi ösztöndíjalap létrehozása,
f) városi kollégiumi elhelyezés támogatása.

2. Tanulmányi, kulturális, kutatási, alkotói ösztöndíjak kiírása, odaítélése diákok és tanárok részére.
3. Felzárkóztató programok szervezése rászoruló diákok számára.
4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása elsősorban a tanulók nyelvtanulása érdekében.
5. Budaörs város valamint a középiskolai hagyományok rendszerének kialakítása, ápolása, ezen belül:


a) diákközösségek programjainak támogatása, megszervezése és lebonyolítása,
b) hagyományteremtő rendezvények, fesztiválok, találkozók szervezése, rendezése, lebonyolítása diákok bevonásával,
c) diákcserék, tanulmányutak, táborok szervezése és lebonyolítása,
d) az iskolai, diák- és szabadidősport támogatása, sporttáborok szervezése és lebonyolítása,
e) filmklub működtetése.


6. Hozzájárulás a szakképzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fejlesztéséhez, a szakképzésben résztvevő tanulók és tanárok iskolai és iskolán kívüli szakmai programjainak támogatása, együttműködés a hasonló törekvésű iskolákkal, intézményekkel.

7. Stabilan és önfenntartóan, a kisközösségi szolidaritás és öngondoskodás elvén működő szervezetek – pl.: iskolaszövetkezet – támogatása, a diákközösségek önszerveződésének elősegítése, szakmai érdeklődésüknek megfelelő programok szervezése, a diákok közösségszerveződésének ösztönzése.

8. A tanulók szakmai érdeklődésének megfelelő gyakorlati munkavégzés, illetve tanulmányút, hazai és külföldi szakmai gyakorlat, tapasztalatcsere szervezésének, bonyolításának támogatása, tanulók továbbtanulásra felkészítése, oktatása, továbbképzése.

9. Olyan szerveződések létrehozása, illetve az ezzel kapcsolatos oktatás, továbbképzés, amelyek a diákok környezetvédelmi, tájvédelmi, hagyományőrzési kultúrájának gazdagodását segítik.

10. Diákok számára művészeti alkotó központ létrehozása és támogatása, színvonalas művészeti alkotások előállítása, azokban való közreműködés érdekében.