BEIRATKOZÁS KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYBE-ÚTMUTATÓ

az alábbi linken részletes leírást találhatnak a beiratkozás folyamatáról.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET


Szerettel várjuk
2022/23-as tanév bejövő osztályainak szüleit és a leendő diákokat, az alábbiak szerint:


7.a 2022.06.16-án, 18 órakor

9.nyb-d - angol és német kezdő 2022.06.14-én, 18 órakor

9.nyc- angol haladó 2022.06.16-án, 17 órakor

9.nye -német haladó 2022.06.13-án, 17 órakor


TÁJÉKOZTATÓ A 2022/23-ES TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL


Kedves Szülők!

Szeretnénk Önökkel néhány fontos információt megosztani.

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumba felvett tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján 2022. június 22-én 8.00-10.00 óra között iratkozhat be személyesen.

7.a aulában

9.nyb: könyvtár melletti olvasóteremben

9.nyc: 016-os teremben

9.nyd: 115-os teremben

9.nye: 124-os teremben

ONLINE ADATBEKÜLDÉS ÉS SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt. A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a SZEMÉLYES MEGJELENÉS minden esetben KÖTELEZŐ, azonban lehetőség van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online KRÉTA rendszeren keresztül való beküldésére.

Kérjük a szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert ez jelentősen csökkenti az iskolában történő személyes beiratkozáshoz szükséges időt és ezáltal elkerülhető a hosszas várakozás.

Fontos, hogy az adatbeküldés véglegesítéséhez fel kell tölteni az általános iskolai bizonyítvány másolatát. Amennyiben ezzel a dokumentummal még nem rendelkeznek, akkor a Krétából kinyomtatott dokumentum feltöltése után van lehetőségük lezárni az online adatbeküldés folyamatát.

Amennyiben 2022. június 22-éig nem sikerül az online adatbeküldést megoldani, akkor a tanuló szülője/törvényes képviselője személyesen is elintézheti az iskolánkban. Ezt a lehetőséget azoknak érdemes igénybe venniük, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai háttérrel.

Tájékoztató az online adatbeküldésről a beiratkozás előtt.


Kedves Szülők!

Várjuk Önöket szeretettel 2022. június 22-én a beiratkozáson személyesen. Kérjük, ne felejtsék el magukkal hozni az általános iskolai bizonyítványt!

Köszönjük!

Budaörs, 2022. 05. 18.

Iskolavezetőség

FELVÉTELI


A 2022/23-AS TANÉVRE FELVETT TANULÓK JEGYZÉKE

A személyesen át nem vett határozatokat tértivevénnyel postázzuk.

Felvételi 2022/23

Kedves felvételiző Diákok!

Tisztelt Szülők!

A felvételi eredményről szóló határozatok átvehetők személyesen az Illyésben (Budaörs, Szabadság út 162.) az alábbi időpontokban:

2022. április 26. kedd 14-17 óráig

2022. április 27. szerda 8-10 óráig

Átveheti személyesen a szülő, meghatalmazással a 14 évnél idősebb tanuló a sajátját, vagy más meghatalmazott nagykorú személy.

Telefonon nem áll módunkban felvilágosítást adni. Megértésüket köszönjük.

FELVÉTELI EREDMÉNYEK 2022

A pontszámok tájékoztató jellegűek, a hivatalos pontszámokat majd az értékelőlapok tartalmazzák.

6. évfolyamosok írásbeli felvételi eredménye 2022

8. évfolyamosok írásbeli felvételi eredménye 2022

ÉRTÉKELŐ LAPOK átvételéről szóló információk itt