ÉRETTSÉGI 2023/24 ŐSZ


Iskolánk hosszú évek hagyományát követve a 2023-as őszi vizsgaidőszakban is érettségi vizsgaközpont. Ennek megfelelően idén is lehet iskolánkban jelentkezni érettségi vizsgára. Várjuk azon, jelenleg is tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezését, akiknek középiskolája a Budakeszi járás területén található, 

illetve 

azon tanulói jogviszonnyal nem rendelkező jelentkezőket, akiknek lakhelye a Budakeszi járás területén van, 

illetve 

akik a korábbi évek valamelyikében a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanulói voltak.

(A Budakeszi járás települései: Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Zsámbék, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék)


A vizsgahelyszín kiválasztását megkönnyítendő az alábbi linken találhatják a 2023-as őszi vizsgaidőszak vizsgaszervezésre kijelölt intézményeinek listáját: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023oszi_vizsgaidoszak/2023osz_vizsgaszervezesre_kijelolt_intezmenyek


Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy

a jelentkezési határidő 2023. szeptember 5. (kedd).

Amennyiben iskolánkban kíván érettségizni,  jelentkezni gazdasági irodánkban tud hétköznaponként 8-17 óráig.

Kérjük, hogy- a hosszas sorban állást elkerülendő-, ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést!


Az érettségi jelentkezéshez szükséges dokumentumokTanulói jogviszonyban lévő, előrehozott érettségi vizsgára jelentkező:

- Tanulói jogviszony igazolás (iskolalátogatási igazolás)

- Középiskolai bizonyítvány, vagy az adott vizsgatárgyra vonatkozó osztályzatokat tartalmazó oldalainak másolata

- Eredeti törzslapkivonat (ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye előrehozott vizsgaként) 

- Az osztályozó vizsga eredményét igazoló dokumentum (osztályozó vizsgáról bizonyítványba beírt eredmény)

- Intézményi igazolás az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges tanulmányi feltételek teljesítéséről

- Mentesség igénybevétele esetén: szakvélemény és kérelem az intézményvezetőnek címezve

- Személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártya

- Kiskorú esetén szülő jelenléte (aláírása)


Tanulói jogviszonyban lévő, szintemelő érettségi vizsgára jelentkező:

- Tanulói jogviszony igazolás (iskolalátogatási igazolás)

- A korábbi, a középszintű eredményt igazoló eredeti törzslapkivonat vizsgánként) 

- Mentesség igénybevétele esetén: szakvélemény és kérelem az intézményvezetőnek címezve

- Személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártya

- Kiskorú esetén szülő jelenléte (aláírása)


Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, rendes érettségi vizsgára jelentkező:

- Középiskolai bizonyítvány

- Ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (előrehozott vizsgaként), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonat

- Mentesség igénybevétele esetén: szakvélemény és kérelem az intézményvezetőnek címezve

- Személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártya


Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, javító vagy pótló érettségi vizsgára jelentkező:

- Középiskolai bizonyítvány

- A megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonata

- Mentesség igénybevétele esetén: szakvélemény és kérelem az intézményvezetőnek címezve

- Személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártya


Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, kiegészítő, ismétlő vagy szintemelő érettségi vizsgára jelentkező:

- Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány

- Középiskolai bizonyítvány

- Mentesség igénybevétele esetén: szakvélemény és kérelem az intézményvezetőnek címezve

- Személyi igazolvány (vagy útlevél), lakcímkártyaTájékoztatás a jelentkezés feltételeiről tanulói jogviszonnyal rendelkező előrehozott érettségire jelentkezőknek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/Tjvban_elorehozott_erettsegi.pdf


Tájékoztatás a jelentkezés feltételeiről tanulói jogviszonnyal rendelkező szintemelő érettségire jelentkezőknek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/Tjvban_erbiz_nincs_szintemelo_vizsga.pdf


Tájékoztatás a jelentkezés menetéről érettségi vizsgát megkezdő, de azt be nem fejező jelentkezőknek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/Javito_potlo_vizsga_bizonyitvanyhoz.pdf


Tájékoztatás a jelentkezés menetéről érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonnyal nem rendelkező jelentkezőknek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf