BUDAÖRSI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

MILLIÓ LÉPÉS AZ ISKOLÁDÉRT

Gyertek és mozogjunk együtt az iskolánkért! Szeptember 25-től 77 napig mindenki a kedvenc sport tevékenységével gyűjtheti a lépéseket az Illyésért!

Mindegy, hogy focizol, úszol, táncolsz vagy sétálni van kedved. Az is, hogy egyedül, párban vagy csapatban szeretsz mozogni A lényeg hívd meg szüleidet, barátaidat is a versenybe, és gyűjtsetek minél több lépést az Illyésnek!


Minden illyéses diák megkapja a tájékoztatót a regisztráció módjáról.


Hajrá, Illyés!


TEHETSÉGGONDOZÓ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS KÖZÉPISKOLÁBA KÉSZÜLŐKNEK

2023. OKTÓBER 7-tól Bővebben itt


GYÁSZOLUNK

Szeretettel búcsúzunk Imre Szilvia tanárnőtől, kiváló angol szakos kollégánktól.

Emlékét megőrizzük.


Az Illyés Gyula Gimnázium dolgozói


ELÉRHETŐSÉG VÁLTOZÁS

Iskolánk telefonszámai megváltoztak. 

MOBIL (titkárság): 06/20-399-2154

IDŐJÁRÁS ÁLLOMÁS AZ ILLYÉSBEN


Kutató Diákokért Alapítvány segítségével valósult meg iskolánkban, hogy mától az iskola területén felállított időjárás állomás üzemel.


ÖRÖKBE FOGADTUNK EGY CSIMPÁNZT!

A Jane Goodall Intézet névleges csimpánz örökbefogadás programjához csatlakozva, iskolánk most második alkalommal támogatja a kongói Tchimpounga rezervátumban élő csimpánzárvákat. A neves intézet állatvédelemmel (főként főemlősök védelmével) és környezeti neveléssel foglalkozik.

A névleges csimpánztulajdonosok Pozsonyi Enikő tanárnő 11.-es természettudomány órájára járó diákok, akik a tanárnő közreműködésével összegyűjtötték a névleges örökbefogadás árát (650 ft/fő).

Wounda, akit a csoport 1 évre örökbefogadott, végletekig legyengülve érkezett a rezervátumba, ahol mindent megtettek a megmentéséért. A csimpánzok között elsőként kapott vérátömlesztést, ezáltal felépült, megerősödött.

A csoport támogatásáért cserébe a Jane Goodall Intézet munkatársa, Kádár András eljött iskolánkba, és egy 2 órás előadás keretében mesélt a természettudományos csoportnak Jane-ről, a Jane Goodall Intézet munkásságáról, projektjeiről és a csimpánzok helyzetéről.

Az előadás keretein belül a diákok kipróbálhatták, hogy meg tudnak-e oldani olyan feladványokat, amelyekkel a csimpánzok megbirkóznak (eszközhasználat, memóriateszt).

Köszönjük ezt a feledhetetlen foglakozást!


LARRY -BERNÁTH SZILÁRD


Szeretettel és hatalmas büszkeséggel gratulálunk

Bernáth Szilárdnak, iskolánk művészeti szakképzésén tanító tanárának (és egyben volt illyéses diákunknak!)

Szilárd első nagyjátékfilmje, a Vilmányi Benett és Thuróczy Szabolcs főszereplésével forgatott Larry, most mutatkozott be a FilmFestival Cottbus-on, és rögtön két díjat is elhozott: az ifjúsági kategória legjobb filmje, és a fesztivál legjobb elsőfilmje díjat is a Larry nyerte!!!

Már nagyon várjuk a közelgő budapesti bemutatót.


HVG-KÖZÉPISKOLÁK SORRENDJE

Az Illyés a legrangosabb, leghitelesebb országos középiskolai rangsorban, a tavalyi eredményhez képest 5 helyet javítva a 7. helyen végzett.

A vidéki középiskolák közül a legjobb!

Egy olyan mutató alapján lettünk az ország legkiválóbb gimnáziuma, ami számunkra és az itt tanuló diákok számára is talán a legfontosabb: az iskolánkban tanuló diákok felvételi eredményei (vagyis a nappali felsőoktatásba felvett diákok felvételi pontszámának átlaga) a LEGJOBBAK az országban.

Ez azt jelenti, hogy a nálunk végzett diákok esélyei a legjobbak továbbtanulásra.


Ez fantasztikus eredmény, ami mögött megfeszített, éveken át magas szinten végzett munka van. Tudjuk, hogy a nálunk tanuló diákok képességei kiválóak, épp ezért hatalmas felelősség hárul ránk, hogy a ránk bízott tehetségeket minél hatékonyabban tudjuk kibontakoztatni.


Fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk őrizni a minőséget, meg tudjuk tartani kiváló tanárainkat, mert mindennél fontosabb számunka az az érték, amit hosszú évtizedek munkájával teremtettünk meg.


Természetesen tudjuk, hogy minden lista bizonyos szempontokat előtérbe helyezve rangsorol, és adott esetben egy 200. hely éppolyan kemény munkát takar.

Azt is tudjuk, hogy nincs jelentős különbség a 3. vagy a 20. helyezés közt. . 

ILLYÉS KÖNYVEK


Életműnek beillő munkát fejezett be iskolánk egyik legmeghatározóbb egyénisége, volt igazgatója, Tóth Béla.

A tematika hihetetlenül gazdag: tanulmányok az oktatás, oktatáselmlet, politika, demokrácia, NAT, reformszemlélet, új pedagógia témakörében. Volt diákjaink és kollégáink összegyűjtött munkái.

Egy gazdag életút állomásai és nem utolsósorban az Illyés múltja, jelene, s jövője is.

A négy terjedelmes kötet több évtized munkáját fogja át. A könyvbemutatót tavaszra kellett halasztanunk, de nagyon várjuk, hogy méltóképp a nagyközönség elé tárhassuk az elkészült műveket. A könyvek:

Tóth Béla-Illyés Alma Mater (Illyés könyvek 3.)

Tóth Béla- Tanulmányok az Illyésről (Illyés Könyvek 1.)

Tóth Béla-Visszatekintés (Illyés Könyvek 4.)

Tóth Béla- Illyés Diákantológia (Illyés Könyvek 2.)

ERASMUS+

Nagy örömünkre 2020. 11. 02. és 2023. 11.01. között iskolánk kilenc tanára és az iskolatitkára egy nyertes Erasmus+ programban vehet részt.

A pályázat címe: DigitÁlis váNdorból TElepesek! (DANTE), célja pedig az intézményünkben zajló oktatás fejlesztése, modern pedagógiai technikák és módszerek elsajátítása, továbbadása és alkalmazása.

A kiválasztott tanári mobilitások, külföldi tanfolyamok olyan tanulási alkalmak, melyektől a résztvevők IKT-készségeinek fejlődését, pedagógiai eszköztáruk szélesítését várjuk.

Célunk továbbá olyan külföldi intézményi kapcsolatok kialakítása, melyeken keresztül a diákok digitális, idegennyelvi és interkulturális kompetenciáit fejlesztő projektekben is részt vehetünk a jövőben.

Köszönjük a pályázatot összeállító csapat munkáját!


VEKOP 7.3.3

A projekt fő jellemzői:

- A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

- A projekt címe: „Digitális kultúra, digitális környezeti nevelés az Érdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben”

- A szerződött támogatás összege: 109 320 778 Ft

- A támogatás mértéke: 100%

- A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00008

- Kedvezményezett neve: Érdi Tankerületi Központ 

- A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01

- A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

- Szövegértés fejlesztésének támogatása

- A természettudományos megismerés támogatása

Az iskola az alábbi intézményekkel együtt valósítja meg a projektet: 

- Zimándy Ignác Általános Iskola

- Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola

- Érdi Bolyai János Általános Iskola


Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

1. Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával 

A módszertani csomag megvalósításába 6 fő tanító szakos pedagógus, valamint a 9. évfolyamról 2, a 10. évfolyamról 1 osztály kerül bevonásra.

2. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósításába 4 fő nyolc osztályos gimnáziumban tanító természettudományos végzettségű pedagógus, valamint a 7. évfolyamról 2 osztály kerül bevonásra.

 

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

- Az intézményben 1 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Intézményünk már rendelkezik korszerű érintőképernyős interaktív megjelenítő eszközzel, amely adottságot a projekt megvalósítása során szeretnénk kihasználni. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú, nagy teljesítményű windows tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.

- Intézményünkből a bevont 10 fő szakmai megvalósító részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.

- LEGO® Story Starter módszertani csomag használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 6 fő bevont szakmai megvalósító vesz részt

- Tankocka módszertani csomag használatát megalapozó és elmélyítő képzésben, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 4 fő bevont szakmai megvalósító részesül

- Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.

- Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.

- A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni

- A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát

- A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül

- A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk

- A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára

- A bevont szakmai megvalósítók összesen 300 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára

- Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást